Terpenix

Společnost Terpenix s.r.o. je spin-off firma České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Společnost jako taková vznikla v r. 2013, avšak naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu právě díky působení na ČZU. Společnost je zaměřena na širší využití potenciálu přírodních látek z rostlin.

Terpenix spin-off společnost České zemědělské univerzity v Praze

Specializovaný e-shop Ošetřeno.cz

Ošetřeno.cz - ošetřeno přírodou je projektem společnosti Terpenix s. r. o. Tento internetový obchod je zaměřen výhradně na prodej ekologických prostředků a přípravků na ochranu rostlin, vhodných do ekologického zemědělství. Nákupem těchto ekologických postřiků, také podpoříte jejich výzkum na České zemědělské univerzitě v Praze.

internetový obchod Ošetřeno.cz

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Vědeckovýzkumná činnost KKBP pokrývá řadu oblastí agro-potravinářské problematiky. V oblasti využití přírodních látek je výzkum zaměřen na sledování antioxidační a antimikrobiální aktivity léčivých rostlin. Kromě hodnocení kvality masa a masných výrobků je katedra vybavena pro rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků. Výzkum je zaměřen také na mléko kozí a ovčí. Senzorická analýza zemědělských produktů se orientuje na sledování změn organoleptických vlastností rostlinných a živočišných produktů během jejich skladování a zpracování. Sledován je také vliv způsobu produkce.

Katedra kvality a bezpečnosti potravin

Chráněná dílna Daneta

Chráněné dílny jsou pracoviště zřizované fyzickou nebo právnickou osobou, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 50% těchto zaměstnanců. Chráněná dílna Daneta je součástí Spolku rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta.

Chráněná dílna Daneta

Pavel Klouček

Pavel Klouček

CEO, mind maker

Matěj Božik

Matěj Božik

web, eshop

Jitka Kloučková

Jitka Kloučková

prodej

Jitka Kloučková

Karolína Nováková

marketing - velkoobchod