Terpenix

Společnost Terpenix s.r.o. je spin-off firma České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Společnost jako taková vznikla v r. 2013, avšak naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vědy a výzkumu právě díky působení na ČZU. Společnost je zaměřena na širší využití potenciálu přírodních látek z rostlin.

Terpenix spin-off společnost České zemědělské univerzity v Praze

Specializovaný e-shop Ošetřeno.cz

Ošetřeno.cz - ošetřeno přírodou je projektem společnosti Terpenix s. r. o. Tento internetový obchod je zaměřen výhradně na prodej ekologických prostředků a přípravků na ochranu rostlin, vhodných do ekologického zemědělství. Nákupem těchto ekologických postřiků, také podpoříte jejich výzkum na České zemědělské univerzitě v Praze.

internetový obchod Ošetřeno.cz

Katedra kvality zemědělských produktů

Vědeckovýzkumná činnost KKZP pokrývá řadu oblastí agro-potravinářské problematiky. V oblasti využití přírodních látek je výzkum zaměřen na sledování antioxidační a antimikrobiální aktivity léčivých rostlin. Kromě hodnocení kvality masa a masných výrobků je katedra vybavena pro rutinní i speciální analýzy mléka a mléčných výrobků. Výzkum je zaměřen také na mléko kozí a ovčí. Senzorická analýza zemědělských produktů se orientuje na sledování změn organoleptických vlastností rostlinných a živočišných produktů během jejich skladování a zpracování. Sledován je také vliv způsobu produkce.

Katedra kvality zemědělských produktů

Chráněná dílna Daneta

Chráněné dílny jsou pracoviště zřizované fyzickou nebo právnickou osobou, vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnáno nejméně 50% těchto zaměstnanců. Chráněná dílna Daneta je součástí Spolku rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta.

Chráněná dílna Daneta

Pavel Klouček

Pavel Klouček

CEO, mind maker

Matěj Božik

Matěj Božik

web, eshop

Jitka Kloučková

Jitka Kloučková

prodej